Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

11 december 2018

De waarheden van eeuwenoude levenswijsheid voor het denken
en handelen worden vandaag bevestigd door en toegepast in de
psychologie. Lees het boek Spreuken, lees de Psalmen, lees de
EvangeliŽn en lees de brieven van de apostelen en constateer
voor uzelf de indrukwekkende wijsheid, de positieve en
opbouwende waarheid van alle onderwijzingen, vermaningen en adviezen. Bij het lezen wordt u mogelijk op eigen falen en tekortschieten geattendeerd, maar met hulp van de God die de schrijvers van de Bijbel inspireerde, kunt u door de kracht van Gods woord en Geest zich ten goede veranderen. Neem een besluit om de voorschriften en goede raad in praktijk te brengen. Uw leven wordt erdoor verrijkt en gezegend. De Bijbel mag dan een oud boek zijn maar toegepast in uw leven zal hij u voortdurend vernieuwen en verjongen. De Inspirator van de Bijbel, de Geest van God, wil ook uw innerlijke Bron van heilige levensvernieuwing
zijn.


Spreuken 14:26-35
2 KorintiŽrs 3:17,18


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord