Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

22 juni 2018

De kracht van het gebed ligt niet in de hoeveelheid woorden
maar in het waarheidsgehalte, in de oprechtheid van uw hart en het geloof in God waarmee u tot Hem komt. Als ik met het gebed echt mijn diepste noden, ellendigheden, wensen, gedachten en daden met God deel, deelt Hij Zichzelf, zijn wil en wensen mij. Onderzoek en corrigeer zo nodig uzelf. Wees echt als u tot God nadert, onderwerp u aan Hem en Hij zal tot u naderen.

MatteŁs 6:6-9


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord