Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

26 mei 2019

Voor een gezond, succesvol en samenhangend bestaan is het
noodzakelijk dat u één levensdoel heeft. Aan dat ene, grote en
hoogstaande levensdoel maakt u alles ondergeschikt; alles zal
dus ermee in harmonie gebracht dienen te worden. Als men begaafd en intellectueel is kan men veel interesses en bezigheden hebben, maar toch blijkt het voor de gezonde ontwikkeling van de persoonlijkheid van groot belang te zijn vervuld te zijn van één, samenbindend, groot levensdoel. Jezus Christus had dat ene, grote levensdoel en anderen die Hem consequent en toegewijd volgden ook. Lees wat Jezus in Matteüs 6:24 heeft gezegd en Paulus in Filippenzen 3:7 en 14.

Marcus 12:29-31


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord