Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

5 december 2021

De doorbraak van Gods Koninkrijk in deze wereld vindt niet
plaats door menselijke organisaties of stelsels maar door mensen die zich volledig voor Hem openen en dienstbaar opstellen. De genezende en ordenende kracht van Gods Koninkrijk openbaart zich in en door mensen die in gemeenschap met God leven en overwinnend geloof beoefenen. Wees vandaag zo'n mens. Er is een heerlijke gelegenheid vandaag voor u om Gods bevrijdende en inspirerende kracht te ervaren en uit te dragen. Leef naar Gods wil en spreek uw geloof in Gods goedheid uit. Let goed op want er kan vandaag iets moois gebeuren, mis het niet!

Lucas 17:20,21


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord