Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

2 oktober 2022

Gods liefde is zuivere, creatieve, communicatieve
levensenergie vanuit zijn hart. Zijn liefde doet niets anders
dan Hem bewegen tot het geven en het instandhouden ervan. Open uw hart voor Gods liefde en ontvang door de Geest van Jezus Christus nieuwe levenskracht. Geef deze liefde ook door aan anderen. Lees 1 KorintiŽrs hoofdstuk 13 en probeer zo te gaan leven. Laat deze dag een prachtig nieuw begin in uw leven worden vol van de zegeningen van God, zowel voor uzelf als voor anderen.

1 Johannes 4:8


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord