Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

17 maart 2018

Laat uw gebed vandaag een gebed van geloof zijn. Laat het een
gebed zijn waarin u uw vertrouwen in de liefde, kracht en
betrokkenheid van God belijdt en bezingt. Wat er ook aan
tegenstrijdigheden en teleurstellingen op uw levensweg komen,
laat het gebed van geloof niet los. Geloof en merk dat deze
optimistische, hoopvolle instelling een wonderlijke uitwerking
in u heeft. Jezus Christus bezat en leerde dit geloof - ofschoon
Hij moest lijden en op een wrede wijze sterven. Zijn geloof zag echter verder:
een eeuwige heerlijkheid. Zijn Geest wil u ook vandaag de blik
geven die verder reikt dan de horizon van dit tijdelijke leven. Zing: "Dwars door het leven en dwars door de dood voert Hij mij naar het hemels paradijs."

Marcus 9:23


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord