T. J. de Ruiter, prediker, bijbelleraar en bedieningscoach (Nederlands en Engels)

Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus
Serie 'De Namen van God'
Serie korte studies voor onderwijs in de gemeente

De doop en vervulling met de Heilige Geest (met pastorale hulp)
Vervuld of niet vervuld met de Heilige Geest?
Het spreken in nieuwe talen (tongen)
Studie in 1 Korintiërs 14 (over het spreken in nieuwe talen en het profeteren)
De Negen Bedieningen
Geestelijke Oorlogvoering
Evaluatie van het gebruik van geestelijke gaven en manifestaties
Het nieuwe leven na de opstanding!
VOLG Magazine: De opstanding van Jezus was geen reïncarnatie!
Het Koninkrijk van God
Onderwijs over visioenen, hallucinaties, trance en dromen
Omgaan met dromen en gezichten van de Heilige Geest
Normen & Waarden (Studies van de Tien Geboden)
Omgaan met internet en e-mail
Index 'Stop' met roken, alcohol, geweld
Zorg in de gemeente (site crm)
Pleidooi voor deelname aan de kleine kerkelijke groep
Het boek Openbaring; enkele studies & preken
Index: Studies in boeken van de Bijbel
Nieuw, actueel bewijs: Bewust bestaan na het overlijden
God, Drie-eenheid of gewoon Éen?
De Logos
Christenen moeten Joodse feesten gaan vieren?
Joodse feesten vervuld door en in Christus
Ooggetuigen en/of Overlevering?
De Bruid van Christus
Het Koninkrijk van God
Israël en haar land
Leven na de dood...! (Paasboodschap 2007)
De tekenen van de laatste dagen en de terugkeer van Jezus Christus
Het Chiliasme (leer v. h. Duizendjarig Vrederijk)
De Vervangingsleer leeft nog steeds!
Vernieuwing in de kerk
Apostelen, ze zijn er!
Godsbeeld in revisie?
Geloof en Voorspoed, over de Voorspoedleer ('Prosperity Teaching') _________________