Teun † en Tessa † de Ruiter...

  wie waren zij?

Tessa's personal page: Tessa de Ruiter-Thomas


Teun werd in 1938 geboren in Scheveningen in een Gereformeerd gezin. De kerkgang op zondag was sinds zijn jongste jaren de vaste gewoonte. Op zesjarige leeftijd werd zijn interesse voor muziek ontdekt en dit resulteerde in het volgen van muziekles tot aan zijn vijftiende jaar. Nog voordat hij de tienjarige leeftijd had bereikt werd hij reeds actief in zondagsschoolwerk en gevraagd de zang op orgel of piano te begeleiden. Maar, zo zegt hij zelf, zijn geloof was puur verstandelijk, gevormd door de kerkelijke prediking en catechisatie. Er was dan ook geen enkele indicatie die er op wees dat de toekomstige loopbaan er geheel anders voor hem zou gaan uitzien; hij ging een technische opleiding volgen.
Tijdens de diensttijd bij de Luchtmacht werd hij uitgenodigd naar een weekend in Hilversum van 'Verdieping en Activering' met Sidney Wilson te gaan. Daar ontmoette hij o.a. Anne van der Bijbel die van zijn werk naar de Oostbloklanden vertelde. De indrukken tijdens dit weekend opgedaan waren zo overweldigend dat hij diep in zijn hart werd geraakt. Hij vroeg Jezus Christus om vergeving van zijn zonde en zijn leven te vernieuwen. Die keuze heeft zijn leven en levensloop een geheel nieuwe en onverwachte wending gegeven. Onmiddellijk maakte zich een groot verlangen meester van hem zijn leven in dienst van de Verlosser te stellen. Dit resulteerde in een besef van roeping en ging hij zich oriënteren op de mogelijkheid van opleiding en vorming. Hij liet zich inschrijven bij de 'Bible College of Wales,' opgericht door Rees Howells, wiens boek over geloof en voorbede hem diep had aangesproken. Onmiddellijk na beëindiging van de diensttijd, vertrok hij in 1960 naar Swansea, in Zuid Wales. om de volgende jaren door te brengen in studie en vorming. Tijdens de studie raakte hij al snel bevriend met Reinhard Bonnke die tot op vandaag zijn hemelse roeping om Afrika te beëvangeliseren met al zijn kracht gehoorzaam is.

Tessa is afkomstig uit Zuid Wales in Groot Brittannië maar geboren in Ibrox (Glasgow) in Schotland. Tessa werd opgevoed in Wales in een gezin dat haar in de oorlogsjaren wettelijk adopteerde. Haar moeder stierf toen zij twee jaar was en Tessa was de jongste in een groot gezin. Toen haar vader in Glasgow zonder werk kwam te zitten verhuisde het gezin naar Londen. Korte tijd na de verhuizing werd Londen voortdurend gebombardeerd en moesten veel kinderen die in Londen woonden voor hun veiligheid  worden verspreid over gastgezinnen in het land. Dit resulteerde in dikwijls dramatische toestanden voor de geevacueerde kinderen. Tessa kwam in Brynmawr, een dorpje in Zuid Wales, terecht. Zij groeide op in een gezin dat aangesloten was bij de Baptistenkerk. Daar leerde zij de Heer kennen en werd er ook gedoopt. Tessa werd al in haar tienerjaren actief, o.a. in jongerenwerk en predikte in kerken op vijftienjarige leeftijd. Teun ontmoette Tessa in 1962 tijdens een verblijf bij haar voorganger in Brynmawr. Al snel werden zij verliefd. In september van 1963 trouwden zij in Zuid Wales. Zij zijn er enige jaren blijven wonen terwijl Teun in Groot Brittannië preekbeurten verzorgde, op conferenties sprak en evangeliseerde.

De verhuizing naar Nederland vond in 1967 plaats. In dit jaar werd Teun ook in Bijbel en theologie vakken aan de Centrale Pinkster Bijbelschool die toen juist dat jaar in Den Haag was opgericht. In 1990 aanvaardde hij het voorgangerschap van de Pinkstergemeente Elim te Hilversum en werd hij, samen met Tessa, in augustus van ditzelfde jaar ingezegend als voorgangersechtpaar.

Tessa is presidente geweest van achtereenvolgens 'Women's Aglow' te Barneveld en Hilversum. Het laatste presidentschap eindigde in de lente van 2000.Zij is lange tijd een veel gevraagd spreekster geweest in plaatselijke afdelingen van 'Women's Aglow'. Haar getuigenis van de genezing van een trauma door een krachtige, visionaire aanraking van Gods Geest in Heidebeek tijdens een weekend met Bart Doornweerd. Dit getuigenis en andere staat op onze site,. Volg de link 'Testimony Time' onderaan deze pagina.

Zij hebben vier kinderen gekregen; Andrew (geboren in Wales), Elisabeth, Grace en Deborah. Grace stierf toen zij 6 jaar was tengevolge van complicaties van een ziekte. Sinds november 2004 hebben zij zes kleinkinderen: Stacy, Laura en Davey, Daniël, Suzi en Kiki.

De kerkelijke relatie ligt bij de 'Verenigde Pinkster en Evangelie Gemeenten,' ( VPE) en voor de fusie met het Volle Evangelie bij de 'Broederschap van Pinkstergemeenten.' Zij zijn beide erkende predikanten bij de VPE.. Sinds juni 2011 zijn ze met emeritaat.

Hun gebed is dat mensen overal verlossing en vrede vinden bij het kruis van Golgotha en dat de kerk een echte  golf van opwekking zal beleven. Zij zien uit naar de terugkeer van Jezus Christus omdat zij op basis de Schrift weten dat zijn komst voor de gelovigen de blijvende vereniging met Hem betekent en voor de wereld de komst van het Grote Vrederijk.

Op 12 april 2020 is Teun overleden.

Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / update 3 juni 2023 / T. J. & T. de Ruiter / The Netherlands