Vervuld met de Heilige Geest

Tessa's persoonlijk getuigenis van haar vervulling met de Heilige Geest

Ik kwam met Teun en ons eerste kind, Andrew – toen nog een baby van drie maanden - in 1967 naar Nederland. We waren er nog maar drie maanden toen ik het heel moeilijk kreeg. Ik was de Nederlandse taal niet meester en dus was het spreken in het Nederlands in winkels  en bij familie erg moeilijk. Teun werkte bij de 'Volle Evangelie Zakenlieden' in Den Haag en was vaak niet thuis. Hij werkte er mee aan de voorbereidingen voor de driedaagse campagne van Oral Roberts die in een Jaarbeurshal in Utrecht gehouden zou worden. Ik kwam in een crisis terecht en was het liefst zo snel mogelijk naar Wales teruggegaan. Van de Pinksterzegen wilde ik niets meer weten, eigenlijk was ik nog steeds een Baptist. Op een dag zat ik bij de kapster en besefte dat ik niet langer in die crisis mocht blijven zitten. Ik kreeg een sterke overtuiging dat ik de Heer bedroefde en pijn ermee deed.. Ook onze relatie begon er onder te lijden. Bij de kapster onder de kap bad ik: "Heer, als ik ooit U en de kracht van uw Geest nodig heb dan is het nu. Geef mij alles wat U mij kunt geven."

Eenmaal klaar bij de kapster kwam ik weer thuis en voelde dat ik tot rust was gekomen en dat het alles in orde was met de Heer. Ik boog mijn knieën en ging bidden. Opeens zag ik de Heer voor me staan. Toen Hij zijn hand op mijn voorhoofd legde doorstroomde de kracht van de Heilige Geest me en begon ik onmiddellijk in nieuwe tongen te spreken. Klanken die ik niet kende kwamen uit mijn hart en mond. Ik werd vervuld met een grote vreugde. Toen Teun na zijn dagelijks werk bij de Volle Evangelie Zakenlieden thuis kwam en naast me ging zitten vertelde ik het hem. Ik zei: "Teun er is iets moois gebeurd. Ik ben gedoopt met de Heilige Geest en sprak in nieuwe tongen." Hij kon zijn oren haast niet geloven maar de glans op mijn gezicht vertelden hem genoeg. We hebben toen samen de Heer gedankt en doen dat nog.

juni 1972, 26 mei 1999


Reageren? e-mail...Tessa de Ruiter
 
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / eerste publicatie in 1997, herzien 8 juni 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands