Geloof en voorspoed
een onderwijzing m.b.t. de ‘prosperity teaching’

door T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar (aangesloten bij de VPE)

Introductie

Als men sommige predikers kan geloven zou Jezus Christus gekomen zijn om ons allemaal schatrijk te maken - niet slechts in geestelijk - maar ook aards opzicht, in stoffelijke zaken. Dat de goede God zijn schepselen gezondheid, welvaart en macht wil schenken, behoeft niet betwijfeld te worden, dit is zijn uitdrukkelijke wil zoals in de Schrift geopenbaard. Maar Hij gedoogt wel ziekte, armoede en tegenslagen - anders zouden zij er niet zijn. Een eenzijdige en absolute verkondiging van het welvaartsevangelie, zoals dit wel wordt genoemd, heeft dan ook veel gelovigen in problemen gebracht. En soms ontkomen ook de verkondigers van dit evangelie er niet aan dat de inkomsten gaan tegenvallen en er tekorten ontstaan of dat ziekte toeslaat en dat, ondanks alle geloofsinspanningen, het einde toch sneller nadert dan men - in geloof - voor mogelijk had gehouden.

De health and wealth,' of 'prosperity teaching,' ontstond in de 19e eeuw in de Amerikaanse cultuur van overvloed en macht. Een bekende evangelist, die dit onderwerp als specialiteit had was Kenneth Hagin. Hagin was een sterke leraar van de Faith and Prosperity leer. Hij schreef eens: God heeft een wet van voorspoed en wanneer je met die wet in contact komt en de regels ervan gehoorzaamt, zal hij voor u werken - het doet er niet toe wie u bent. Ook Kenneth Copeland is een typische Faith and Prosperity leraar. Hij benadrukt zeer sterk het principe van de honderdvoudige beloning. "Want," - zo zegt hij - "dit is een goddelijke wetmatigheid." Dikwijls is het volgende patroon zichtbaar: succes en voorspoed worden belooft in een soort van succesformule, met een aantal stappen. Er zijn een aantal van die formules in omloop variërend van drie tot zeven of zelfs tien stappen. Succes is altijd zeker als men ze stipt opvolgt.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het geld een overheersende rol in prediking en onderwijs van sommige predikers en leraars speelt die het evangelie van voorspoed aanhangen. Dikwijls wordt met geraffineerde overredingskunst het publiek ertoe overgehaald diep in de buidel te tasten. En meestal gaat het om geven aan de eigen beweging en organisatie. Uiteraard worden er ook goede doelen met de ontvangen gelden gefinancieerd, maar hier geldt ook het beginsel dat het doel niet vanzelfsprekend de middelen  en methodes heiligt. Bij het kritisch kijken naar de voorspoedleer houd ik me voor ogen dat God alleen ons hart kent en hij zal ons allen oordelen, (1 Korintiërs 4:1-5.)

In deze lezing worden de volgende onderwerpen behandeld:

De betekenis van het Sjaloom voor het aardse volk van God onder het Oude Verbond
Rijkdom en grootheid in het Koninkrijk van God
De roeping en gerichtheid van de christen
De betrekkelijkheid van de begrippen 'rijkdom' en 'voorspoed'

Voor een uitnodiging voor het houden van deze lezing:
Voor bestelling van de lezing per e-mail:
contacteer: Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / pagina herzien 11 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands