Hij woonde onder ons...
(Uit VOLG e-mail magazine, december 2007 )

door Pasor Teun de Ruiter 

Johannes, de auteur van het vierde evangelie gebruikte in vers 14 van het eerste hoofdstuk een Grieks werkwoord dat een bijzondere betekenis heeft 'eskênôsen,' dat vertaald moet worden door 'woonde in een tent.' Het werkwoord is verwant aan het Griekse woord voor tent 'skênô.' Sommige vertalingen hebben in vers 14 met 'tabernakelde' vertaald omdat het Latijnse woord ''tabernaculum' tent, hut of tabernakel betekent. Vanuit het Latijn komt dus onze benaming Tabernakel voor de tent die in de woestijn door Mozes als een woonplaats voor God werd gebouwd. De Tabernakel was een prachtige tent die kon worden afgebroken om te worden vervoerd naar een ndere plaats en daar opnieuw worden opgezet. Hij was dus verplaatsbaar, 'mobiel.' De Tabernakel was een tijdelijke woonplaats voor God, alleen voor de reis door de woestijn en een tijdje daarna. Er zou later een permanent huis voor God worden gebouwd, een tempel. Die kwam er tijdens de regering van koning Salomo.
 
Johannes wil met dit werkwoord 'in een tent wonen' drie waarheden over het vleesgeworden Woord duidelijk maken.
 
a. Dat Jezus zich kon bewegen onder ons. Dat heeft Hij ook
    gedaan. Hij reisde door het hele land van Israël en ook daar buiten.
b.Dat Jezus in een kwetsbaar, zwak lichaam van vlees kwam, zoals wij allen.
c Dat Het bestaan van Jezus in het lichaam van tijdelijke aard was.

 Jezus had dus geen superlichaam dat in zichzelf eeuwigheidkracht had.
 
Het komen van Jezus naar deze aarde in zijn lichaam was dus van tijdelijke aard. De visie van de apostel Paulus op het leven in het lichaam is ook dat het als wonen in een tent is. Ik lees 2 Korintiërs 5:1: "Wij weten dat wanneer ons aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel."
 
Paulus heeft het dus over ons lichaam dat als een tent eens zal worden afgebroken en daarna ontvangen we een permanent huis in de hemel. Christus kwam in een gewoon aards lichaam en wist dat het zijn tijdelijke tent was; Hij zou sterven aan een kruis. Tijdens het laatste halfjaar van zijn bediening - Hij zal toen 33 jaar zijn geweest - probeerde Hij zijn discipelen erop voor te bereiden dat Hij zou sterven, maar daarna ook zou opstaan. Onthoud dus dit (op deze 1e adventszondag): Het Woord, de eeuwige God, werd vlees en woonde in het tijdelijke lichaam, zijn tent, onder ons.
 
Ook wij wonen nu in onze (tijdelijke) tent
 
In deze advent sta ik erbij stil dat wij nu, zoals Jezus Christus toen, in een tent wonen.
 
Iedereen moet aanvaarden, ook de jongeren, dat ons leven in dit lichaam van tijdelijke aard is. Het lichaam is als een tent die wordt afgebroken opdat we daarna in ons eeuwig, hemels huis kunnen gaan wonen. Als we in de kracht van ons leven zijn, gezond zijn, de vaart zit erin, dan zal dit besef van de tijdelijkheid van ons bestaan ons niet zo aanspreken. Maar soms, ik kan wel zeggen, dikwijls worden ook jonge mensen op dramatische wijze erbij bepaald dat zij in een afbreekbare, tijdelijke tent leven.
 
Ik ga dikwijls op huisbezoek bij zeer oude broeders en zusters die ik al jaren ken en me dierbaar zijn. Sommigen zijn al in de negentiger jaren. Ik zie hun lichamen aftakelen en ik vind het best moeilijk om dit te zien gebeuren voor m'n ogen. Maar het is niet anders, we leven in een tent, een lichaam, dat wordt afgebroken. Bij sommigen gaat die afbraak langzaam, bij anderen snel, soms zonder erop voorbereid te zijn, bijv. door het sterven in een ernstig ongeval, zoals laatst br. van den Berg overleed bij een ernstig verkeersongeval in Australië.
 
Christus woonde onder ons, hij tabernakelde onder ons en de tent waarin Hij woonde werd op gruwelijke wijze afgebroken, heel hardhandig, wreed en meedogenloos; Hij stierf aan een kruis. Maar zie zijn nieuwe, permanente huis: het opstandinglichaam met eeuwige, onverwoestbare, onsterfelijke levenskracht. Hier is het goede nieuws voor ons: Zo'n nieuw, permanent lichaam is allen beloofd die in Hem geloven. Geloof je in Hem? Ja? Dan is dat je eeuwige toekomst! Wat een heerlijk, eeuwig licht schijnt er juist ook in deze adventstijd. Amen

December 2007
T. J. de Ruiter

Reageren? e-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / update 27 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands