The Spiritual Warfare of the Christian
De Geestelijke Strijd van de Christen

Pastor T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor and Teacher in The Netherlands

_____________________________________________________________________________________
In Dutch (Nederlands)
            1. Inleiding
            2. Strijd tegen geestelijke machten en krachten
            3. De geestelijke wapenrusting
            4. Het omverhalen van bolwerken
            5. De overwinning over de duivel

Perhaps also interesting to visit...


Contact? E-mail...
Pastor T. J. de Ruiter


 

Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / update 20 October 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands