Inspiratie & Inzicht
Inspiration & Insight
de internationale (Bilingual, English and Dutch), Pastor T. J. de Ruiter

Introductie van Teun & Tessa de Ruiter                     International Home 'Inspiration & Insight,' (International Ministries)

Pastoral Message for healing(English & Dutch) Artikelen/studies: onderwijs, lezingen (1) Actueel Evangelisch Commentaar
Internet Pastor, Raadgever en Leraar Artikelen/studies: onderwijs, lezingen (2) Actuele Evangelische Boodschappen
Preekadvies/ Sermon advice service Artikelen, studies, speciale boodschappen (3) Testimony Time (Getuigenissen)
Studies in boeken van de Bijbel Artikelen, studies, speciale boodschappen (4) Index Predikingen / Sermons
Evangelisatie, diensten, producten Artikelen: Speciale selectie artikelen Index Spiritual Warfare/Geestelijke strijd
Intro: Bouw op het Woord! Artikelen: opwekking, vernieuwing Israel en haar land
 VOLG E-mail Magazine archief Discipelschap Cursus (nieuw per jan. 2008) Tessa's pagina's
Apocalyptische ontwikkelingen / Eindtijd
Nederlandse Internet Bijbelcursussen (NIB)
STOP!
El Shaddai
Hoofd Index van deze site
(Internet Pastoral Help, Counsel and Teaching)
De Bijbel over Goddelijke Genezing
een pastorale benadering
Only in Dutch: Lees dagelijks het 'Woord voor de dag'

Geplaatst op 25 januari  2016: Nieuw boek "Predik het Woord," met een bijzzondere selectie van 16 van mijn preken, die niet eerder zijn gepubliceerd, ook niet op het internet, is verkrijgbaar via de boekhandel. Het is uitgegeven door Boekscout in Soest. De prijs is 17,10 Euro en het ISBN nummer is 978-94-022-2311-8.

Geplaatst op 22 June 2012: Teksten en hun uitleg (exegese en commentaar)
Geplaatst op 25 april 2011: Goddelijke Boodschap bij een natuurramp (0ordeel of oproep?

          Home site:   Stichting (Dutch Foundation) 'Support Christian Ministries' (voor de ondersteuning van werkers en bedieningen)

Als deze bediening wilt ondersteunen kunt u uw gift overmaken op NL91ABNA0481369376  van T. J.de Ruiter
~~~~~~~~~~
Site Inspiratie & Inzicht (Inspiration & Insight) van Pastor T. J. de Ruiter / sinds 1997 / update 5 februari 2016 / Nederland