Apocalyptic Developments & Events
Apocalyptische Ontwikkelingen & Gebeurtenissen


T. J. de Ruiter, Pentecostal Pastor & Teacher in The Netherlands


In the Dutch language:


Various studies (Dutch language)

Important links on this site: Voor een overzicht van onze publicaties, die niet op deze site staan, zoals het electronisch Dagboek, 'Woord voor elke Dag,' predikingen, studies en lezingen:

For een list of our publications, which are not on this site, such as 'Word for every day' (only in Dutch), sermons, studies and articles:

Publications/publicaties

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Site 'Inspiratie &Inzicht', sinds 1997 / pagina herzien 3 augustus 2011 / T. J. de Ruiter / The Netherlands