Speciaal geselecteerde artikelen
(gepubliceerd in het maandblad)
Een selectie van andere artikelen
(Niet op de site geplaatst. Verzoek om toezending per e-mail)

*  Het gevaar van het huidig occultisme, (november 2003)
*  Omgaan met hedendaagse profetie, (februari 2002)
*  De Negen Bedieningen in het Lichaam van Christus, (februari 2000)
*  Getuigen van de Opstanding, Hand. 4:33, (april 2000)
*  De Christen en extase, 1 (oktober 2000
*  Geestelijke Oorlogvoering, (1998)
*  Vallen en rusten onder de kracht van de Heilige Geest (1998)

Vraag om toezending van een artikel. E-nail Pastor T. J. de Ruiter op: info@tjderuiter.nl

Site 'Inspiratie & Inzicht' sinds 1997 / vernieuwd 4 februari 2015 / The Netherlands