The Apocalypse (Openbaring)
The book of Revelation Studies and Sermons

by Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands

Dutch: Introductie van het boek Openbaring

Het boek de ' Openbaring van Johannes'  is geclassificeerd als apolcalyptische literatuur. Het openbaart de verborgen, hemelse werkelijkheden achter of boven wat er gebeurt (lees vers 19 van hoofdstuk 1). Het boek opent ook panorama's van de nieuwe en definitieve wereld van het Koninkrijk van God. De taal waarin haar boodschappen zijn geschreven is hoogst symbolisch en daarom moeilijk om te interpreteren. De schrijver van dit boek noemt hem die het boek aan anderen voorleest en ook die ernaar luisteren, gezegend (Openbaring 1:3).  In het laatste hoofdstuk wordt de waarschuwing gegeven niets aan wat er geschreven staat toe te voegen of af te doen. Laat de tekst van het boek dus gelezen en bestudeerd worden zoals het eens werd geschreven en bewaard is tot op deze dag.

English: Introduction of the book of Revelation

Revelation is a book classified as Apocalyptic Literature. It discloses the hidden, heavenly realities behind what is happening now and what will be happening; read Revelation 1:19. It also opens views on the new and final world of the Kingdom of God. The language in which her messages are written is highly symbolical and therefore difficult to interpret. The writer calls the one, who reads the book to others blessed. And also those who listen will be blessed; Revelation 1:3. A warning is given in the last chapter not to add or to take away  from the contents of this book. So, let it be read and studied as it is written and preserved to this day.

You find some of our recent studies and sermons on this site, some in the English and some in the Dutch language. For more information, studies and questions, e-mail to the addres at the bottom of this page.

Published studies in the English language

Gepubliceerd in de Nederlandse taal

Preken / Sermons
Interested in translation? Please request for it


Other important links / Andere belangrijke links site

Informatie / Information: Concerning Revelation / Betr. Openbaring Index
~~~~~~~~~~~~~~
Site, 'Inspiration & Insight,' since 1997 / page update 18 August 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands