Bijbelstudies serie 'Korte praktische studies'
een serie korte en kernachtige studies over praktische christelijke onderwerpen
door T. J. de Ruiter, predikant & bijbelleraar

1. In de persoonlijke gemeenschap met God
2. Aan de slag met wat je van God hebt ontvangen!
3. Vrucht van de Geest
4. Gaven van de Geest
5. De zegen van de Heer
 


Andere studies op het internet gepubliceerd

De 1e Brief aan de Tessalonicenzen, een volledige studie voor huiskring en bijbelstudiegroep
De 1e Brief aan de Korintiërs (introductie)
De 2e Brief aan de Korintiërs (introductie)
Het leven van de opstanding
Over het paradijs, de hemel en de hel
De Gaven van de Geest
Over het evalueren van geestelijke gaven en manifestaties
De Negen Bedieningen
God, Drie Personen of Eén?

Vraag om inlichtingen: Pastor T. J. de Ruiter

Interessante sites en pagina's

Links naar div. Home & Indexpagina's
~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Proclamatie' sinds dec. 2010 / update 4 januaro 2011 / TJdeRuiter / The Netherlands