Geestelijke oorlogvoering (3)

door predikant en bijbelleraar T. J. de Ruiter

De 'geestelijke wapenrusting'
Lezen: Efeziërs 6:10-20

Paulus maakt in dit gedeelte van de brief duidelijk dat de christen beslist niet moet strijden tegen vlees en bloed waarmee de mensen en menselijke krachten, zowel psychische als lichamelijke zijn bedoeld, maar tegen geestelijke machten in bovenmenselijke sferen. Om in deze strijd kunnen standhouden heeft de christeen een geestelijke wapenrusting gekregen; zie vers 11. De wapenrusting moet worden aangehouden zelfs als de strijd op een bepaald moment volbracht lijkt te zijn; zie 13. De boze is sinister, slim en sluw, en zal juist na het behalen van een overwinning als de mens denkt zich te kunnen ontspannen, opnieuw aanvallen. Het is dus niet als in het gewone soldatenleven, dat men in een rustpauze de wapens kan neerleggen. We kijken met aandacht naar de verschillende onderdelen van de wapenrusting in vers 14-18.

1. De gordel van de waarheid. De gordel bond in die tijd het gewaad van de soldaat strak om het lichaam. In de wereld van de leugen zullen we stevig in de waarheid dienen te staan en te gaan anders raken we verstrikt in het web van leugens en verzwakken. Elke leugen verzwakt de geestelijke identiteit.

2. Een pantser van gerechtigheid; hiermee wordt ongetwijfeld de gerechtigheid bedoeld, die verkregen is door het geloof in Christus want 'gerechtigheid uit de wet' was voor Paulus het najagen van wind. Het is door de kracht van het bloed dat wij rechtvaardig, dat is geheel vergeven en vrijgesproken van enige schuld, voor God kunnen staan. De belijdenis dat onze zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus is het enige pantser dat ons hart beveiligt tegen de geestelijke aanklager.

3. Een schoeisel van bereidvaardigheid; de christen dient bereid te zijn om te gaan en te getuigen van de Heer en zijn boodschap van verzoening en vrede. Soldaten komen met dreunende voeten onderdrukking brengen; zie Jesaja 9:4. In Jesaja 52:7 is echter geschreven over de 'liefelijke voeten' van hen die vrede brengen.

4. Het schild van geloof dat de brandende pijlen dooft. De soldaten uit die tijd hielden soms hun schilden nat tegen de brandende pijlen. Soldaten van eerdere beschavingen, zoals de Babyloniërs, hielden hun schild geolied; zie Jesaja 21:5.

5. De helm van heil. De christen wijdt zijn bewustzijn en denken geheel aan God en zijn heerlijke verlossing. De hogepriester van Israël droeg een tulband en een voorhoofdsplaat, waarop stond 'heilig voor de Heer.' Exodus 28:36-38. Betrap je jezelf op onheilige, onreine, slechte gedachten of fantasieën? Breng ze altijd onder gehoorzaamheid aan Christus. Reinig je geest met het geloof in het bloed van Jezus en gooi ze eruit met de heiligende kracht van de Heilige Geest; lees ook 2 Korintiërs 10:3-6.

6. Het zwaard van de Geest, het Woord van God; zie Hebreeën 4:12,13 en Jesaja 49:2.

7. Het voortdurend gebed. Paulus sluit af met te wijzen op het belang van het gebed; Aanhoudend bidden en smeken in gemeenschap met de Geest; dat is bidden in de wil van God en volgens zijn leiding.

Vraag om over na te denken: Heb ik misschien mijn geestelijke gevechtskracht een beetje (of geheel) verloren? Hoe word ik dan weer geestelijk optimaal strijdbaar?

Zing ter bemoediging, Opwekking 225. "Houdt moed in de geest'lijke strijd, hoe zwaar ook des vijand's geweld. Door 't leger van God, steeds bereid, wordt iedere vijand geveld."
 

Een vraag of inlichtingen? E-mail...Pastor T. J. de Ruiter