The Holy Spirit and His power
De Heilige Geest en zijn kracht
 
a number of short studies about the Baptism or Filling with and gifts of the Holy Spirit
een serie korte studies over de doop / vervulling met en gaven van de Heilige Geest

T. J. de Ruiter, pastor en leraar in de Pinksterbeweging (Pastor and Teacher in the Pentecostal Movement in The Netherlands

Index

Op site 1, Inspiratie & Inzicht:

  • De doop / vervulling met de Heilige Geest (met pastorale hulp)
  • De Gaven van de Heilige Geest
  • Evaluatie van het gebruik van geestelijke gaven en manifestaties

  • Reageren? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

    ~~~~~~~~~~~~

    Site 'Teach All Nations' sinds 1 juli 2010 / update 28 June 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands